Bảng giá

SẢN PHẨM GÀ - PHÁ LẤU heo


Gà quay

230.000đ/con

Gà luộc/ gà hấp muối
330.000đ/1 con

Gà luộc/ gà hấp muối 1/2 con

170.000đ/ nữa con

Phá lấu heo

35.000đ/100gram

SẢN PHẨM TIỆC - ĐẶT TRƯỚC


Heo sữa quay tiệc nhà hàng (khoảng 1,3kg)
990.000đ/con
Vịt quay Bắc Kinh
380.000đ/con
Vịt nướng Tứ Xuyên
350.000đ/con

Bồ câu quay
105.000đ/con